Ostatnio dodane zdjęcia
zdjęcie Czarni Gorzyce-Odra Wodzisław 3-4 zdjęcie zdjęcie już zachód, nadchodzi Wielka Noc
zdjęcie Sligo na to:
TE!! moderator..
zdjęcie Sligo na to:
łojejku
zdjęcie Sligo na to:
to wcale nie jest złe, ściany żyją..
Ostatnie komentarze

Forum

Forum  Fotografia  Wydarzenia  

Konkurs pod patronatem Business Centre Club i mec. Chałasa

Chałas & Partners Data wysłania : dnia 20.09.2008
Czytany : 1829 razy
Treść :
KONKURS "ENERGETYCZNY PRZEŁOM"

REGULAMIN OTWARTEGO,
DWUETAPOWEGO KONKURSU ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW
pod honorowym patronatem
Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy
oraz
Business Centre Club


ORGANIZATOR GENERALNY
Direct Pay Sp. z o.o.
ul. Świętojerska 5/7
00―236 Warszawa, Polska
T. 22 860 03 10 F. 22 860 03 11
E. foto@directpay.pl


TEMAT KONKURSU
Temat konkursu brzmi: Energetyczny Przełom.
Fotografie powinny obrazować alternatywne źródła energii takie, jak np. elektrownie wiatrowe oraz ich związek ze środowiskiem i wpływ na życie człowieka.


ZASADY UCZESTNICTWA
W konkursie „Energetyczny Przełom” mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.
Do konkursu można zgłaszać fotografie oraz digarty.
Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny
Termin zgłaszania wstępnych projektów prac upływa 10. października 2008 roku.

JURY
Wyboru prac konkursowych dokonuje Organizator oraz Sponsor Generalny.
Jury powołuje Organizator wraz ze Sponsorem Generalnym.
Jury przyznaje nagrody pracom dopuszczonym do konkursu.
Decyzja jury jest ostateczna.

NAGRODY
Nagroda główna – GRAND PRIX – 3 000 zł*
Jury przyznaje Grand Prix konkursu oraz nagrody dodatkowe.

WARUNKI KONKURSU
Prace wstępne mogą być zgłaszane wyłącznie w formie linków do strony internetowej z portfolio prac konkursowych.
Zgłoszenie powinno zostać przesłane na emailowy adres organizatora: foto@directpay.pl.
Każdy uczestnik powinien w emailu zgłoszeniowym podać następujące dane:
1. imię, nazwisko,
2. rok urodzenia,
3. zwrotny adres email,
4. link do strony internetowej zawierającej zgłaszane fotografie lub digarty.
Pierwszy etap konkursu ma charakter otwarty. Organizator dokonuje selekcji prac i przekazuje je do oceny jury.
Każdy uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną na adres email podany w zgłoszeniu informację, czy jego praca znalazła się w finale.
Do finału wchodzi łącznie nie mniej niż 10 prac.
Każda z prac finałowych zostaje pokazana na wystawie otwartej dla publiczności.
Osoby, których prace zostały zakwalifikowane do finału zobowiązane są do dostarczenia fotografii lub digartów w formacie graficznym: pdf CMYK w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.
Druk i oprawa prac odbywa się na koszt organizatora.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na portalu foto.moon.pl
Finałowe prace konkursowe nie podlegają zwrotom.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu bez podania przyczyn.
Kuratorem artystycznym konkursu jest Direct Pay Sp. z o.o.
Uczestnictwo w konkursie oznacza, że uczestnik:
- przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883),
- wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.
* Wysokość nagrody po potrąceniu należnego podatku.
Odpowiedzi na wątek:
Chałas & Partners Data wysłania : dnia 04.11.2008
Jury Konkursu wyróżniło prace fotograficzne następujących osób:
1. Marek Wysocki;
2. Szymon Jasionowski.